Chuyên đề 21.9 – Phát triển kinh tế từ mô hình trồng thanh long, dừa mã lai và chăn nuôi bò

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục