Chuyên đề 21.5: Tuổi trẻ Mỹ Tho qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục