Chuyên đề 20.6 – Nông dân huyện Cai Lậy thu hoạch dứt điểm vụ lúa Hè thu sớm năm 2023

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục