Chuyên đề 20.01 – Bánh tét món ăn truyền thống, hương vị hiện đại

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục