Chuyên đề 19.01 – Phương thức truyền thông giảm nghèo ở xã nông thôn mới

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục