Chuyên đề 18.02 – Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác nâng cao công tác phòng chống dịch cho người dân đến viếng Chùa

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục