Chuyên đề 17.9 – Trạm Y tế lưu động hỗ trợ tối ưu cho F0 điều trị tại nhà

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục