Chuyên đề 17.8 – Đảng Bộ huyện Cái Bè khởi sắc qua một nhiệm kỳ Đại hội

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục