Chuyên đề 17.02 – Xã Mỹ Lương hoàn thành tiêu chí nông thôn mới

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục