Chuyên đề 16.6 – Huyện đoàn Gò Công Tây ra quân vệ sinh môi trường

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục