Chuyên đề 15.6- Hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục