Chuyên đề 15.5 – Tọa Đàm giá trị lịch sử văn hóa đìa Trâm Ba

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục