Chuyên đề 15.4 – Công an Tân Phước quyết tâm hoàn thành chiến dịch cấp thẻ căn cước

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục