Chuyên đề 14.02 – Gò Công Đông thực hiện bơm trữ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục