Chuyên đề 13.5 – Tân Phước làm tốt công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục