Chuyên đề 13.11 – Gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục