Chuyên đề 13.01 – Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới của BCH quân sự xã Song Bình

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục