Chuyên đề 12.9 – Phú An quyết giữ vững ANTT ra mắt xã nông thôn mới nâng cao.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục