Chuyên đề 12.11 – Tân Hội Đông phấn đấu thành xã nông thôn mới nâng cao

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục