Chuyên đề 11.9 – Thành phố Mỹ Tho triển khai thực hiện chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục