Chuyền đề 11.9 – Gò Công Đông tuyên truyền trong dân không xuống giống vụ lúa thu đông

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục