Chuyên đề 11.8 – Trung tâm y tế huyện Gò Công Tây đưa vào hoạt động khu chạy thận nhân tạo

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục