Chuyên đề 11.5 – Cái Bè huy động nhiều nguồn vốn cho xây dưng nông thôn mới

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục