Chuyên đề 11.11- Xã Thạnh Mỹ vượt khó về đích nông thôn mới

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục