Chuyên đề 11.02 – Gò Công Tây tập trung tránh hạn mặn

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục