Chuyên đề 10.7 – Châu Thành triển khai chiến dịch hè năm 2020

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục