Chuyên đề 10-10 “Tân Phú Đông thực hiện tốt phong trào hiến máu tình nguyện…”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục