Chuyên đề 10.03 – Gò Công Tây cấp 500 bình nước ngọt cho người dân

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục