Chuyên đề 1.12 – TX Gò Công tiêm ngừa văcxin cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi.

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục