Chuyên đề 09-12 “Mô hình trồng hoa lài ở xã Hậu Mỹ Trinh”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục