Chuyên đề 08.6 – Mô hình trồng sen lấy ngó ở xã Hậu Mỹ Bắc A – Cái Bè

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục