Chuyên đề 07.4 – Tuổi trẻ Thị xã Gò Công chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục