Chuyên đề 07.4 – Xã Bình Phú đạt chuẩn nông thôn mới

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục