Chuyên đề 05.8 – Công trình chống sạt lở phía Tây sông Ba Rài

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục