Chuyên đề 05.10 – Nêu cao vai trò của những Đảng viên cao niên

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục