Chuyên đề 03.8 – Hậu Mỹ Bắc B cơ bản hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục