Chuyên đề 03.7 – Thị trấn Tân Hòa ra quân dọn vệ sinh và trồng hoa tạo mỹ quan đô thị

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục