Chuyên đề 03.4 – Chia sẻ những khó khăn với người dân trong mùa dịch

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục