Chuyên đề 02.3 – Anh Nguyễn Trường Tồn tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục