Chuyên đề 02.11 – Hội người cao tuổi Chợ Gạo chăm lo đời sống hội viên

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục