Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu nhà trọ công nhân

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục