Chợ tự phát Thân Cửu Nghĩa lấn chiếm hành lang ATGT

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FCho+Than+Cuu+Nghia+7.7.19-1.mp4

Video cùng chuyên mục