Chợ Gạo phát triển mạnh nghề trồng mai vàng phục vụ Tết

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FNghe+Trong+Mai+Vang+Phuc+Vu+Tet-1.mp4

Video cùng chuyên mục