Chính quyền chủ động gặp gỡ người dân, lắng nghe và chia sẻ

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục