Chân dung quán quân cuộc thi ‘Thực hiện ước mơ’ mùa 7

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FEm+Truong+Nguyet+Que-1.mp4

Video cùng chuyên mục