Cây lành trái ngọt “Mô hình trồng dưa hấu vùng ngập lũ huyện Cái Bè”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục