Câu chuyện pháp luật “Vì sao chị Trần Thị Hoàng Oanh chưa được cấp giấy CNQSDĐ ?”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục