Câu chuyện pháp luật “Giải quyết nhanh những kiến nghị chính đáng của nhân dân”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FCau+Chuyen+Phap+Luat+9.9.2019-1.mp4

Video cùng chuyên mục