Câu chuyện pháp luật “Giải quyết nhanh những kiến nghị chính đáng của nhân dân”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf

Video cùng chuyên mục