Câu chuyện pháp luật “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và bài toán lối đi qua bất động sản liền kề”

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FCcpl+0804-1.m4v

Video cùng chuyên mục