Cai Lậy trên đường phát triển (19.03.2019)

http://www.thtg.vn/wp-content/themes/thtg/player/player.swf
http%3A%2F%2F123.30.141.4%3A8000%2FPhat+Trua+19-3-2019+Chuyen+De+Cai+Lay+Tren+Duong+Phat+Trien-okdl-1.m4v

Video cùng chuyên mục